GIỚI THIỆU

Công Ty TNHH Komipo Vân Phong Power Service

KVPS được thành lập vào ngày 23 tháng 10 năm 2020, là công ty cung cấp dịch vụ Vận hành & Bảo trì (O&M) với 100% vốn đầu tư từ KOMIPO (Công ty Điện lực Miền Trung Hàn Quốc).